ROBOTICacts

Què és?

L’Escola Politècnica Superior organitza el 1er ROBOTICacts Illes Balears 2022, el proper 21 de maig de 2022 a l’Escola Politècnica Superior.

Aquesta és la nostra primera edició d’un esdeveniment en el qual joves, d’entre 11 i 16 anys, participen en una jornada de robòtica focalitzada en aportar solucions tecnològiques a un problema present a la societat de les Illes Balears. L’objectiu d’aquest esdeveniment és despertar l’interès dels joves pel món de la ciencia a través d’una jornada de competició amistosa amb la finalitat de fomentar entre els joves aptituds i valors com el treball en equip, la resolució de problemes i la recerca.

Què fan els participants?

Dissenyen, construeixen, proven i programen robots. Investiguen i resolen desafiaments de manera similar a com ho fan els científics d’avui dia. Desenvolupen habilitats i competències del segle XXI com el treball en equip, la comunicació i la resolució de problemes amb aplicacions a la vida real. I finalment participen i es diverteixen tots junts en un jornada de competició amistosa on exposen els resultats obtinguts durant el procés de recerca.

Quan?

El 21 de Maig de 2022 entre les 8:00 i les 15:30 a la Universitat de les Illes Balears, Ctra. de Valldemossa, km 7.5.

Horari

8:00 Obertura de portes al públic 

9:00-10:00 Cerimònia d’inauguració

10:00-14:30 Desenvolupament del torneig

14:30-15:30 Cerimònia de clausura

Inscripció

Preinscripció

El plaç de preinscripció estarà obert del 11/03/2022 al 01/04/2022. S’activarà un enllaç de preinscripcions en el que els equips interessats podran formalitzar-la. El nombre d’equips participants és limitat pel que s’acceptaran els equips per ordre de preinscripció. Per assegurar la pluralitat dels participants es limitarà la participació a un equip per centre a no ser que quedin places disponibles.

Preinscripció: El plaç de preinscripció ja ha finalitzat.

Inscripció

Un cop tancat el plaç de preinscripció i ordenades les sol·licituds rebudes per ordre de formalització i assegurant que és compleixen els criteris de pluralitat mencionats, l’organització es posarà en contacte amb els centres per formalitzar la inscripció.

Format de la competició:

ROBOTICacts és una jornada temàtica de competició per a equips destinada a fomentar l’interès dels joves en els món de la ciència i la tecnologia a l’hora que es treballen competències transversals com el treball en equip, la resolució de problemes o l’expressió oral en públic. 

Els equips hauran d’estar formats per un mínim de quatre integrants i fins a un màxim de 10. A més cada equip estarà coordinat per un responsable o professor, encarregat d’acompanyar al grup durant el dia de la jornada.

La jornada gira entorn a un eix temàtic que aquest any és “La posidònia oceànica”. Els equips participants hauran d’investigar sobre el tema proposat i dissenyar un robot que utilitzaran el dia de la competició per intentar completar distints reptes robòtics.

La competició consta de dues parts principals: el projecte de recerca i les proves de camp.

Projecte de recerca

Durant el procés de recerca vinculat a l’eix temàtic de la jornada i a les diferents proves de camp proposades al repte els participants hauran adquirit una sèrie de coneixements al respecte. Els participants hauran de respondre de manera coherent i argumentada a algunes preguntes formulades pel jurat vinculades amb l’eix temàtic de la jornada.

A més els equips hauran de presentar el seu robot i hauran de respondre a algunes preguntes del jurat sobre el seu procés de disseny i programació

Proves de camp

Els participants hauran d’utilitzar el robot que han dissenyat per superar un conjunt de reptes robòtics relacionats amb la temàtica. Cada un dels reptes robòtics tindrà assignada una puntuació de manera que l’equip que aconsegueixi més punts serà el guanyador d’aquesta part.

Les proves de camp es duran a terme sobre un taulell de competició comú que es compartirà amb els equips un cop aquests formalitzi la inscripció. La llista de reptes robòtics també es compartirà amb els equips un pic s’hagin inscrit.

FAQS/ Preguntes freqüents:

Tens alguna pregunta? Estam a la teva disposició, pots contactar amb nosaltres a roboticacts@gmail.com i et respondrem el més aviat possible. Encara així, hem preparat unes quantes preguntes freqüents:

Els robots han de complir algunes especificacions concretes?

No, el disseny del robot és lliure. Els equips simplement hauran de dissenyar un robot apte per realitzar algunes (quantes més millor) proves de camp amb el material que tenguin disponible al seus centres.

Com es poden preparar els equips pel torneig?

Amb la inscripció els equips rebran tant el taulell de joc sobre el que es competirà com la llista de reptes robòtics a realitzar de manera que podràn imprimir el taulell i practicar i configurar els robots per tal de que siguin capaços d’acomplir els reptes robòtics el dia de la competició.

Té algun cost la participació en la competició?

 No, la participació en ROBOTICacts és GRATUÏTA.

Quin material han d’aportar els centres?

Els centres hauran d’aportar el material necessari per tal de que el seu equip construeixi el seu propi robot i hauran d’imprimir el seu propi taulell de joc per tal de que els equips puguin entrenar per la competició. No hi ha restriccions en quant a la tecnologia a utilitzar per construir el robot.

Patrocinadors i i col·laboradors

ROBOTICacts forma part del programa MEET-EPS, de col·laboració entre l’EPS i empreses i institucions, que amb el seu suport financien aquestes activitats.